Genocid u Srebrenici kroz presude krivičnih sudova

S ciljem podsticanja dijaloga o potrebi suđenja za genocid i druge ratne zločine u BiH i regiji, u saradnji sa Inicijativama mladih za ljudska prava tokom mjeseca jula su u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kosovu izloženi nalazi projekta ,,Genocid u Srebrenici kroz presude krivičnih sudova” na kojem Centar za postkonfliktna istraživanja i Memorijalni centar Srebrenica rade od maja 2020. godine.

Ovaj istraživački projekt ima za cilj prikupljanje i širenje informacija proizvedenih u okviru pravnih istraga i presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Suda Bosne i Hercegovine i Vrhovnog suda Srbije.