Genocid u Srebrenici kroz presude krivičnih sudova

Centar za postkonfliktna istraživanja i Memorijalni centar Srebrenica su predstavili novi istraživački projekt pod nazivom ,,Genocid u Srebrenici kroz presude krivičnih sudova”. Projekt ima za cilj prikupljanje i širenje informacija proizvedenih u okviru pravnih istraga i presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Srbije. Kroz inovativne i kreativne edukativne i multimedijalne materijale projekt podstiče dalji dijalog o potrebi nastavka suđenja za genocid i druge ratne zločine u BiH i regiji, te doprinosi borbi za nekažnjavanje i negiranje zločina.

Pročitajte više na ovom linku.