HOLOKAUST I MIR

Nakon sedam godina predanog i vrijednog rada, naš edukativni priručnik „Holokaust i mir – lekcije iz prošlosti za budućnost“ našao je svoje mjesto u zvaničnom, školskom programu Kantona Sarajevo. Naši donatori iz Sigrid Rausing Trust-a pisali su o ovom projektu na sigrid-rausing-trust.org.