IOM-NVO KONSULTACIJE

Predsjednica CPI Velma Šarić učestvovaće na IOM-NVO konsultacijama u Ženevi, Švicarska. Događaj će se fokusirati na vodeće probleme i rješenja sa kojima se suočavaju interno raseljena lica. Predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i odabrane nevladine organizacije će razmatrati buduću saradnju kako bi zaštitili, pomogli i postigli trajna rješenja za raseljene stanovnike, te istražili načine kako da prošire napore spremnosti i prevencije i podrške vladinim inicijativama.