Između policije i lokalne zajednice

Tokom februara, naš tim je boravio u Budvi, Crna Gora na radionici „Između policije i zajednice: Rezultati ICT4COP projekta na Zapadnom Balkanu“, u organizaciji radne grupe projekta za Jugoistočnu Evropu. Ova grupa je dio međunarodnog naučnog projekta ,,Policija u zajednici i reforma policije nakon sukoba” (ICT4COP). Projekt koji je započeo u junu 2015. godine koordinira Norwegian University of Life Science, a finansiran je iz programa Evropske komisije #Horizon2020. Više o projektu dostupno je ovdje.