Juni 2017.

CPI je učestvovao na konferenciji Dijalozi o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju 2017., i na njoj je organizovao jedan od događaja, “Ponovna uspostava kulture mira: CPI-ev višeslojni pristup historijskom pamćenju i tranzicijskoj pravdi”. Tokom ovog događaja, koji je okupio osoblje CPI-a, pravne stručnjake, aktiviste, zvaničnike vlade i vođe civilnog društva, razgovarali smo o CPI-ovim programima mirovnog obrazovanja i njihovoj ulozi unutar šireg polja tranzicijske pravde u regionu, a panelisti i članovi publike su istraživali društvene, ekonomske i političke izazove i rješenja za izgradnju održivog mira.