Koja je cijena rada u postkonfliktnim zajednicama?

Naš centar će u decembru, u saradnji sa dr Stephanie Arel iz Memorijalnog muzeja 11. septembra, organizovati iskustvenu radionicu koja pruža priliku onima koji se bave procesima postkonfliktne obnove i oporavka, nakon grupnih i individualnih trauma, da se dublje povežu sa ostalima koji se bave sličnim pitanjima, istraže metode brige o sebi i razumiju mehanizme iza empatije koja je potrebna za ovaj rad. Ovo je prva radionica ove vrste u BiH, i u 2019. godini ćemo nastaviti saradnju sa dr Arel kako bi gradili vještine za odgovor na emocionalno napete materijale i uspostavili mrežu i kontinuirane resurse za ljude koji rade ovaj posao.