KORACI PREMA INKLUZIVNOM DRUŠTVU BEZ DISKRIMINACIJE

CPI organizovaće 28. juna niz događaja sa ciljem da otvori diskusiju o pitanjima nejednakosti i diskriminacije manjinskih grupa u postkonfliktnim društvima. Nakon otvaranja izložbe fotografija #NaMarginama na mostu Skenderija u Sarajevu, započećemo interaktivnu diskusiju o izgradnji istorijskog pamćenja i dijaloga sa Tanyom L. Domi (Harriman institut na Univerzitetu Columbia), Hadi Abdalhadi Alijla (Univerzitet Gotenburg), Aleksandrom Krstović (Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini) i Srđanom Šarenac (reditelj i pisac). Svi događaji su dio WARM Festivala 2018.