Maj 2017.

CPI je poželio dobrodošlicu 18 mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine na svom omladinskom treningu "Građansko novinarstvo i dokumentarna fotografija". Ovi mladi ljudi su na treningu imali jedinstvenu šansu da komuniciraju sa i uče od stručnjaka na poljima istraživačkog novinarstva i fotografije. Pored ovog aktivnog treninga, svaki učesnik prima podršku tokom naredne godine dok proizvode priče za Balkan Diskurs. Trening je organizovan u sklopu projekta "Umjetnost i pomirenje: konflikt, kultura i zajednica", sa partnerima King's College London, London School of Economics and Political Science i University of the Arts London. U maju je CPI također počeo raditi na našem predstojećem edukativnom programu "Na marginama", na kom je Misija OSCE-a u BiH partner. "Na marginama" se bavi svakodnevnom stigmom i diskriminacijama s kojima se suočavaju Romi u BiH, a prvi put će biti prikazan 2018. godine.