Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, CPI se pridružuje interaktivnim aktivnostima Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Banjalučkog centra za ljudska prava u Banjaluci 21. marta 2018. godine. U sklopu ovog događaja, CPI će razgovarati o metodama za prepoznavanje i sprječavanje rasne i etničke diskriminacije, kao i pravnim mehanizmima i programskim pristupima zaštiti ljudskih prava. Događaj je besplatan i otvoren za javnost.