Međunarodni dan podrške žrtvama torture

Povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, 26. juna, CPI organizuje interaktivnu radionicu za mlade i žene koje su preživjele seksualno nasilje tokom rata u poznatoj Aladža džamiji u Foči. Radionica ima za cilj diskusiju o prenošenju traume kroz generacije i sprječavanju rodno zasnovanog nasilja, i u ratu i u miru.