Međunarodni samit tolerancije 2019

CPI će ovog novembra učestvovati na Međunarodnom samitu tolerancije koji se održava u Dubaiju, UAE. Samit predstavlja najveći globalni skup za aktere izgradnje mira, uključujući vladine lidere, ambasadore i zainteresovane strane iz javnog i privatnog sektora. CPI će govoriti na sesiji pod nazivom „Multilateralnost: ključ za prevazilaženje globalnih izazova?“ i diskutovati o politikama koje su potrebne za unaprijeđenje promocije mira i tolerancije među narodima.

Više o samitu dostupno je na www.worldtolerancesummit.com/en-US/ #WorldToleranceSummit #ToleranceForAll