#NaMarginama u Bijeljini

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Centar za postkonfliktna istraživanja će 17. septembra 2019. godine s početkom u 12 sati upriličiti promociju foto-knjige i izložbe „Na marginama“ u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini. ,,Na marginama” je edukativni, multimedijalni projekat koji ima za cilj podsticanje dijaloga o načinima za poboljšanje statusa Roma i drugih manjinskih naroda, podizanje nivoa svijesti i razumijevanja o izazovima sa kojima se suočavaju bosanskohercegovački Romi i borbu protiv diskriminacije i stereotipa koji vode daljoj marginalizaciji i isključivanju romskih zajednica. Više o projektu možete pročitati ovdje.