NOVI IZAZOVI I MOGUĆNOSTI REGIONALNIH MEDIJA

Predsjednica CPI-a, Velma Šarić prisustvovaće 6. jula Donbass Media Forumu u Karkovu, Ukrajina. Velma će na javnoj raspravi o “Korištenju novinarskih istražnih materijala u parnicama u vezi sa ratnim zločinima – iskustvima balkanskih zemalja” govoriti o svom radu kao novinarka za Institute for War & Peace Reporting (IWPR) i Balkan Investigative Reporting Network u vezi sa dokumentiranjem predmeta ratnih zločina, te radu kao projekt menadžerica WARM Fondacije na projektima ratnih arhiva.