Okrugli sto Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke sa civilnim društvom Zapadnog Balkana

Glavni cilj EU2022cz je da doprinese što je više moguće stvaranju uslova za sigurnost i prosperitet EU u kontekstu evropskih vrijednosti slobode, socijalne pravde, demokratije, vladavine prava i odgovornosti za životnu sredinu. Imajući to na umu, naša predsjednica Velma Šarić je prošle sedmice učestvovala na okruglom stolu Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke sa civilnim društvom Zapadnog Balkana na kojem se razgovaralo o perspektivama regionalnih integracija u EU.