Oktobar 2017.

CPI je predstavio svoj rad tokom Nirnberškog foruma 2017: 10 godina nakon nirnberške deklaracije mira i pravde: “Borba protiv nekažnjivosti na raskršću”, koji je organizovala Međunarodna akademija nirnberških principa. Predsjednica CPI-a Velma šarić je, zajedno sa Betty Murungi, bivša povjerenica Komisije za istinu u Keniji, i Alison Smith, pravnicom u organizaciji No Peace Without Justice (Nema mira bez pravde), bila govornica na panelu “Pomirenje”, na kom se raspravljalo o izazovima i prilikama koje procesi tranzicijske pravde imaju za doprinos pomirenju. Velma je predstavila rad CPI-a i razne uspješne inicijative koje smo organizovali u saradnji sa terenskim uredom MKSJ-a.

U oktobru je Harriman institut na univerzitetu Columbia održao posebno prikazivanje PBS-ove serije “Women, War ‘&’ Peace: I Came to Testify” (Žene, rat i mir: Došla sam da svjedočim). Predsjednica CPI-a Velma šarić radila je kao bosanski terenski producent za epizode “I Came to Testify” (Došla sam da svjedočim) i “War Redefined” (Redefinisanje rata). Prikazivanje je popraćeno diskusijom o seksualnom nasilju u konfliktu i upotrebi silovanja kao ratnog oružja.