Online konferencija: Ljudska prava Roma na Balkanu

Čast nam je najaviti da će naša predsjednica Velma Šarić sudjelovati kao panelistica na konferenciji ,,Ljudska prava Roma na Balkanu” koju organizuju Harriman Institut Univerziteta Kolumbija i Holokaust centar ,,Harriet i Kenneth Kupferberg” Queensborough Community College. Tanya Domi, saradnica Harriman Instituta, i predsjednica našeg Savjetodavnog odbora je jedan od organizatora konferencije.

Velma će razgovarati o našem radu s romskim zajednicama u Bosni i Hercegovini, zajedno sa Milošem Bogičevićem (OSCE misija u Bosni i Hercegovini), Mirkom Pincellijem (Pinch Media) i Daliborom Tanićem (Portal UDAR) uz moderaciju dr. Laure Cohen (Holokaust centar ,,Harriet i Kenneth Kupferberg”).

Više informacija o događaju i načinu registracije možete pronaći ovdje.