POMIRENJE: PSIHO-SOCIJALNA DIMENZIJA I PROGRAMSKE OPCIJE ZA AKTIVISTE

Predsjednica CPI-a Velma Šarić učestvovaće na Sarajevo Simpozijumu 2018 kojeg organizuju Međunarodni institut za mir i sigurnost i Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju. U saradnji sa Sabinom Čehajić-Clancy, vanrednom profesoricom socijalne i političke psihologije i konsultanticom za evaluaciju CPI-a, Velma će diskutovati o “Pomirenju: psiho-socijalnoj dimenziji i programskim opcijama za praktičare” i predstaviti naš nagrađivani projekat “Obični heroji”, koji prikazuje pozitivne priče iz perioda rata i ”naglašava važnost moralne hrabrosti u svakodnevnom životu”.