Predstavljanje našeg rada studentima George Mason Univerziteta

U sklopu dugogodišnje saradnje sa George Mason Univerzitetom (George Mason University), naša projektna asistentica Amina Sejfić, je studentima predstavila rad Centra za postkonfliktna istraživanja (CPI) i sa njima razgovarala o izazovima u BiH koji dovode do stvaranja atmosfere mržnje, nepovjerenja i etničkih podjela.

Nakon što je Amina podijelila historijsku i sadašnju pozadinu BiH i ono što je dovelo do stvaranja CPI-a, spomenula je različite strategije koje naš Centar koristi u svom radu na obnavljanju kulture mira, projekte saradnje sa Memorijalnim centrom Srebrenica (Srebrenica Memorial Center), kao i naš program prakse.