Predstavljena publikacija o opsadi Sarajeva

Juče smo u saradnji sa Fondom memorijala Kantona Sarajevo predstavili publikaciju ,,Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine: Kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja, ratni zločini u sarajevskim opštinamaˮ. Publikacija daje detaljan opis strateških i operativnih aktivnosti političkih i vojnih struktura RS-a, na osnovu činjenica koje su utvrdili Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove i sudovi BiH.