Prevencija nasilja zasnovanog na identitetu i masovnih zločina

CPI učestvovaće na sastanku civilnog društva u Briselu 15. maja, istražujući kako evropsko civilno društvo može dalje doprinijeti pitanjima prevencije zločina. Sastanak slijedi nakon 9. godišnjeg sastanka Globalne mreže kontaktnih tačaka odgovornosti za zaštitu, od strane organizacije Protection Approaches, uz podršku Evropske službe za spoljne poslove, Genocide Alert-a i Kancelarije Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu.