Protesti protiv femicida i svih oblika nasilja nad ženama

Naš centar pruža mogućnost obavljanja pripravničkog rada lokalnoj, regionalnoj i internacionalnoj omladini kako bi im prenijeli znanja o istoriji konflikta u Bosni i njenoj postkonfliktnoj sadašnjosti. U sklopu jesenjeg pripravničkog programa, naše pripravnice su uzele učešće u protestima protiv femicida i svih oblika nasilja nad ženama u Sarajevu.