RAZGOVARAMO SA AJNOM JUSIĆ

CPI ima čast da ugosti Ajnu Jusić na drugi #PCRCTalks događaj – seriju interaktivnih razgovora sa liderima u oblasti izgradnje mira, pomirenja, tranzicione pravde, ljudskih prava i demokratije. Ajna, osnivačica i predsjednica udruženja Zaboravljena djeca rata, radi na pružanju podrške djeci rođenoj zbog seksualnog nasilja i rješavanju njihovih problema u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini.