RAZGOVARAMO SA CHARLESOM WRATTO

CPI ima čast da 18. oktobra ugosti Charlesa Wratta na prvi #PCRCTalks događaj – seriju interaktivnih razgovora sa liderima u oblasti izgradnje mira, pomirenja, tranzicione pravde, ljudskih prava i demokratije. Wratto, bivši dječak – vojnik i vodeći mirovni aktivista u Liberiji, govoriće o hitnosti spriječavanja i smirivanja sukoba pomoću obrazovanja zasnovanog na potrebama mladih.