Sljedeći koraci: Budućnost suočavanja sa prošlošću u regionu Zapadnog Balkana

Za početak našeg novog partnerstva sa Memria organizujemo prvi sastanak i zvaničnu prezentaciju projekta ,,Sljedeći koraci: Budućnost suočavanja sa prošlošću u regionu Zapadnog Balkana” u Sarajevu 25. februara 2019. godine. Cilj sastanka je doprinjeti audio/video arhivi izjava ljudi koji rade na različitim inicijativama u procesu suočavanja sa prošlošću širom regiona. Da saznate više o projektu i date svoj doprinos ovoj važnoj arhivi, posjetite: www.nextstepsbalkans.org.