ŠTO TE NEMA 2020

ŠTO TE NEMA je spomenik kreiran u sjećanje na 8372 osobe ubijene tokom genocida u Srebrenici 1995. godine. Povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici, naš centar je pružio podršku umjetnici Aidi Šehović u postavljanju konačne javne prezentacije spomenika koji je sada dijelom trajnih postavki u Memorijalnom centru Srebrenica. Spomenik je predstavljen u Memorijalnom centru u okviru komemorativnih aktivnosti 10. i 11. jula. Osim instalacije u Srebrenici, naš centar je takođe radio na skupljanju donacija fildžana kako bi se dostigao ukupan broj od 8372 fildžana – jedan za svaku žrtvu srebreničkog genocida. Pozivi za donacije su dobili značajnu pažnju i podršku, te je konačni broj izloženih fildžana bio blizu 10 hiljada.

Trenutno, sa timom ŠTO TE NEMA radimo na izradi dokumentarnog filma ”Where have you been”, a naša osnivačica i predsjednica Velma Šarić je jedna od producentkinja filma.