Umjetnost i pomirenje

Tokom mjeseca maja, Centar za postkonfliktna istraživanja će uzeti učešće na tri događaja sa ciljem promocije istraživačkog projekta ,,Umjetnost i pomirenje’’ u Nju Jorku. Projekat je implementiran u saradnji sa Kings College London, London School of Economics i University of the Arts London. Cilj projekta je bio istraživanje trenutnog stanja ,,pomirenja” na Zapadnom Balkanu te ispitivanje trenutne i potencijalne buduće uloge umjetnosti u procesu pomirenja. Prve dvije prezentacije će biti realizovane u sklopu svjetske konvencije Asocijacije za proučavanje nacionalnosti, a treći događaj je poseban okrugli sto u sjedištu Ujedinjenih Nacija.