Za tango je potrebno dvoje: Zapadni Balkan između nade i stvarnosti

Tema ovogodišnjeg evropskog policy samita koji se održava u Briselu je „Za tango je potrebno dvoje: Zapadni Balkan između nade i stvarnosti“. Ova međunarodna konferencija nudi jedinstven prostor za raspravu o budućnosti Balkana i istraživanje novih ideja i pristupa u prisustvu preko 200 ljudi, uključujući kreatore politika EU i nacionalnih vlada, vladine službenike, predstavnike biznisa i međunarodnih organizacija kao i vodeće akademike i novinare. Tokom događaja, CPI će imati priliku diskutovati o svojim različitim obrazovnim programima i inicijativama za izgradnju mira koje su usmjerene prema mladima i inovativnim načinima na koje koristimo ulogu mladih u procesu pomirenja i sprječavanja sukoba.