Sjedinjene Američke Države

Caroline je radila sa Centrom za postkonfliktna istraživanja na programima i istraživačkim projektima od 2012. godine, kako u Sarajevu, tako i u Washingtonu, gdje ona živi. Zaposlena je kao programski menadžer na Institutu Aspen, gdje upravlja inicijativama za promicanje kulturne pismenosti i građanskog angažmana. Caroline se pridružila Institutu Aspen 2014., te sa sobom donosi iskustvo i žar za unaprijeđenjem ljudskih prava i društvene pravde u Sjedinjenim Državama i svijetu. Caroline je dodiplomski studij političkih nauka završila 2013. godine na Univerzitetu George Washington.

BalkanDiskurs WARM Foundation
Prijavite se na našu mailing listu