Bosna i Hercegovina

Dino Pehlić je trenutno na magistarskom studiju demokratije i ljudskih prava na univerzitetima u Sarajevu i u Bolonji (Italija). Radio je kao istraživač u Asocijaciji za tranzicijsku pravdu, odgovornost i pamćenje u Sarajevu. On je također aktivan dopisnik za Centar za postkonfliktna istraživanja. Njegov građanski i politički aktivizam počeo je 2009., što ga je usmjerilo ka studiju prava, politici i historiji. Dino je sa počastima na Američkom univerzitetu u BiH završio dodiplomski studij međunarodnog i komparativnog prava. Njegov primarni interes je istraživanje održivosti ljudskih prava u postkonfliktnim i društvima u razvoju. Tokom studija, Dino je radio kao pripravnik u organizaciji World Vision i Međunarodnoj komisiji za nestale osobe (ICMP). Također je učestvovao u treningu “Tranzicijska pravda i humanitarno pravo” koji je 2013. organizovao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Tokom dodiplomskog studija imenovan je za predsjednika Udruženja studenata na univerzitetu. U julu 2016., ambasada Velike Britanije u BiH ga je odabrala da gostuje na kratkom obrazovnom programu koji se održavao u Londonu. Učestvovao je u raznim neformalnim programima edukacije kao što su “Dijalog za budućnost” UN-ovog Foruma mladih i “Trening društvene integracije za mlade političke vođe” Inicijative mladih za ljudska prava.