Bosna i Hercegovina

Nevena je završila magistarski studij demokratije i ljudskih prava na interdisciplinarnom studiju koji zajednički sprovode Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bolonji, i studije nacionalizma na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Dodiplomski studij novinarstva je završila na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Radila je kao novinarka i istraživač na projektu “Mapiranje logora i zatočeničkih objekata 1992-1995.”. Trenutno radi kao projektni asistent u Međunarodnoj organizaciji za migracije na programu reparacija i pravne zaštite žrtava seksualnog nasilja. Dugogodišnja je saradnica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu, u ulozi istraživača i novinarke, te je tokom svog šestogodišnjeg angažmana doprinijela programima za omladinu i izgradnju mira.