Holandija

Stephanie de Smale je doktorantica na Univerzitetu u Utrehtu, povezana sa Centrom za studije konflikta i Centrom za proučavanje igara. Diplomirala je komunikacije, a magistrirala je u oblasti novih medijskih studija. Njeno istraživanje u okviru doktorskog studija fokusira se na način na koji se ratne patnje zamišljaju i pamte u zajednicama kroz digitalnu kulturu. Posebno istražuje kulturu digitalnih igara u Bosni i Hercegovini i njen potencijal za procese postkonfliktne obnove i pomirenja.