Datum implementacije: 2016. – danas
Podrška: Međunarodni fond Višegradskih zemalja i Program Evropske Unije “Evropa za građane”
Web stranica: http://www.enrs.eu/en/idea

Projekat “Između? U potrazi za lokalnim historijama u pograničjima Evrope”, koji organizuje Evropska mreža sjećanja i solidarnosti, rođen je iz potrebe da se iskuse lokalne historije. što se tiče ciljeva ovog projekta, on je prvenstveno edukativna mjera, a indirektno i pokušaj istraživanja i dokumentovanja. Ovaj projekat želi pronaći načine na koje prošlost funkcioniše danas. Imao je dva izdanja, 2016. i 2017., i implementiran je u 15 regija i opština diljem Evrope sa učesnicima iz cijelog svijeta. Boraveći sedam dana u jednoj od regija i sastajući se sa određenim porodicama, učesnici projekta “Između?” su, u internacionalnim timovima, prikupljali preliminarnu dokumentaciju kako bi svojim riječima mogli izraziti svoje subjektivno shvatanje pojma “između”.

CPI je ponosni partner ovog projekta, i pomogao je koordinisanje njihovih aktivnosti u Mostaru 2017. godine, i učestvovao je na završnom seminaru u Berlinu u decembru 2017. godine.