Datum implementacije: 2013.-2014.
Podrška: Norveška ambasada u Bosni i Hercegovini
Partneri: Institut za izvještavanje o ratu i miru i Mebius Film

CPI je u saradnji sa IWPR-om producirao seriju od devet kratkih filmova nazvanih “Običn ljudi”, o Bosancima koji su uspjeli prevazići traumu rata radeći sa članovima drugih etničkih skupina u oblastima poput umjetnosti, sporta, i biznisa. Ovi filmovi su prikazani u 22 bosanske srednje škole učenicima od 16 do 18 godina starosti iz svih etničkih skupina, u sklopu čega su organizovane i grupne diskusije. Serija filmova “Obični heroji” je producirana u sklopu CPI-ovog programa “Obični heroji”, koji je finansirala Norveška ambasada u Sarajevu.