Datum implementacije: 14.-16. juli 2011.
Partneri: Proof: Media for Social Justice
Podrška: Američka ambasada u BiH i State Department SAD-a, Washington, D.C.
Primarni cilj: Obrazovanje omladine, građanskog društva i međunarodne zajednice o moralnoj hrabrosti i spasilačkom ponašanju, i njihovom značaju za postizanje održivog mira u postkonfliktnim okruženjima.

Koristeći različite vidove medija i komunikacije – od panel diskusija i ličnih pripovijesti, do fotografskih izložbi i filmova – ova dvodnevna konferencija ne samo da je istakla herojske postupke onih koji su se zauzeli za druge ljude u opasnim vremenima, nego i značajnu ulogu koju omladina može igrati u širenju ovakvih važnih priča koristeći medije. Mladi učesnici su imali priliku razgovarati sa edukatorima, fotografima, režiserima i omladinskim aktivistima iz cijele BiH, Balkana, i cijelog svijeta. Izuzetno je važno napomenuti da su mladi učesnici na ovom događaju predstavljali 15 bosanskih gradova, 6 regionalnih gradova i 19 zemalja.