Datum implementacije: oktobar 2018. – u toku

Počevši od oktobra 2018. godine, CPI organizuje novu seriju interaktivnih dijaloga pod nazivom #PCRCTalks. Ovaj serijal ima za cilj da prikaže lidere i akademike iz oblasti izgradnje mira, pomirenja,  tranzicijske pravde, ljudskih prava, medija i demokratije. Do sada je na ovim događajima prisustvovalo više od 100 ljudi, domaćih i stranih građana, koji žive, rade i/ili studiraju u Sarajevu. Zbog prvobitnog uspjeha ovog serijala, CPI planira organizirati više ovakvih događaja sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim govornicima u 2019. godini. Pratite nas na društvenim mrežama @pcrcbih i upratite novosti o nadolazećim događajima.