Datum realizacije: 2019
Partner: War Art Reporting and Memory Fondacija (WARM)
Web stranica: www.warmfoundation.org

Naš centar je tokom 2019. godine bio odgovoran za razvoj, koordinaciju i suorganizaciju Prve WARM Akademije koja je održana u Sarajevu od 8. do 13. jula 2019. godine.

WARM Akademija je multidisciplinarni, obrazovni program koji se fokusira na razvijanje znanja, razumijevanja i kritičkih vještina učesnika u polju izgradnje mira i transformacije sukoba. Održavajući se tokom sarajevskog godišnjeg WARM Festivala, Akademija sadrži niz predavanja, radionica i interaktivnih panel diskusija koji predstavljaju najsavremenije pristupe, inovativne tehnike i najbolje prakse koje se koriste širom svijeta za rješavanje problema povezanih sa savremenim sukobima i post-konfliktnom obnovom.