Datum implementacije: 2021 – u toku

Partneri: Al Jazeera Balkans, Etno selo “Čardaci”

Podrška: OSCE Misija u BiH, Evropska Unija u BiH, SlovakAid, Rockefeller Fondacija, Fond Sigrid Rausing

Festival Mira je jedinstvena inicijativa Centra za postkonflikta istraživanja koja ima za cilj osnaživanje aktivnog angažmana i učešća mladih i lokalnih zajednica u procesu izgradnje mira u Bosni i Hercegovini kroz saradnju na umjetničkim projektima, aktivnostima i radionicama posvećenim transformaciji sukoba i društvenom pomirenju.

Prvi Festival mira je organizovan u martu 2022. godine, a drugi Festival mira organizovan je u februaru 2023. godine, oba u Vitezu – slikovitoj lokalnoj zajednici u srednjoj Bosni i Hercegovini koja je preživjela teške zločine tokom rata u BiH. Mladi se tokom Festivala uključuju u niz aktivnosti, od filmskih projekcija, radionica, pozorišnih predstava, muzičkih koncerata, književnih čitanja i otvaranja izložbi, sa ciljem osnaživanja da preuzmu aktivniju ulogu u izgradnji mira i drugim društvenim procesima, čime doprinose inkluzivnijem i zajedničkom razumijevanju prošlosti i budućnosti zemlje.