Assistant Manager

Colton je student dodiplomskih studija političkih nauka na Univerzitetu Southern New Hampshire, sa fokusom na sociologiju i novinarstvo. Ima preko 10 godina radnog iskustva u korisničkoj podršci i IT uslugama. U CPI, Colton upravlja onlajn kampanjama centra, donacijama širom svijeta i prezentacijama na web stranicama.