Savjetnik za razvoj

Marko Kljajić je student doktorskih studija političkih nauka na Univerzitetu Madison u Wisconsinu, gdje se bavi slučajevima moralne hrabrosti i otpora tokom nasilnih sukoba i kako ih kreativno iskoristiti za izgradnju mira nakon toga. Posebno je zainteresovan za lokalne procese spašavanja – kako i zašto su obični Bosanci pomagali ili spašavali ugrožene komšije od progona i smrti – i kako se sjećanja na ta iskustva mogu koristiti za poticanje značajnog dijaloga o pomirenju. Uz svoju trenutnu poziciju savjetnika za razvoj Centra za postkonfliktna istraživanja, sarađivao je s drugim nevladinim organizacijama širom svijeta na područjima sprečavanja sukoba, ljudskih prava i izgradnje mira.