Generalni koordinator

Nakon što je završio srednju školu u Kladnju, Safet se preselio u Sarajevo da bi studirao pravo na Univerzitetu u Sarajevu. Tokom studija, radio je za lokalnu nevladinu organizaciju kao novinar i istraživač, fokusirajući se na euroatlantske integracije BiH i ponovno uspostavljanje mira u državi. Nakon toga radio je kao lokalni fikser i prevodialc za brojne istraživače, novinare i novine, uključujući novine The Boston Daily, Financial Times, Allgemeine Zeitung. U Centru za postkonfliktna istraživanja od 2011. godine Safet radi kao generalni koordinator organizacije. Safetov primarni profesionalni interes je osnaživanje omladine u BiH kako bi oni postali pokretači pozitvnih promjena. Safet također radi kao menadžer izdavaštva i tehničkih poslova u Balkan Diskursu.