Dr. David J. Simon je predavač na Odsjeku političkih nauka na Univerzitetu Yale, zamjenik direktora Programa za proučavanje genocida Univerziteta Yale, i direktor Projekta o genocidu u Ruandi na tom programu. Također je član Vijeća za afričke studije Univerziteta Yale, a bio je i privremeni direktor postdiplomskog programa 2012-2013. Od 2010. godine radi i kao konsultant UN-ovog Ureda posebnog savjetnika za prevenciju genocida. Rad dr. Simona se bavi međunarodnim nastojanjima da se spriječe masovna krvoprolića, kao i političkim izazovima postkonfliktnih situacija, naročito u Africi. Završio je studij javne politike na Univerzitetu Princeton 1991. godine. Doktorirao je političke nauke na California univerzitetu u Los Angelesu 2000. godine. Prije dolaska na Yale, bio je postdoktorant na Kennedy School of Government Univerziteta Harvard.