Sanda je doktorirala na Univerzitetu u Beču sa radom na temu “Osporavane uspomene – dinamika individualnog i kolektivnog pamćenja na (trans)nacionalne diskurse, identitete i pripadanje u postratnim društvima”. Sanda je predavala na Odsjeku za društvenu i kulturnu antropologiju Univerziteta u Beču. Njena istraživačka pozadina i interesi uključuju migracijske studije, transnacionalne studije, identitet i pripadanje, antropologiju nasilja, proučavanje genocida, ljudska prava, političku antropologiju i pamćenje.