Abigail Disney je režiserka, filantrop, i učenjak poznata po svojim dokumentarnim filmovima čiji su fokus društvene teme. Ona je suosnivačica i supredsjednica fondacije Daphne i članica odbora Roy Disney porodične fondacije, Projekta bijela kuća, Globalnog fonda za žene, Fonda za grad New York, i Peace is Loud (Mir je Glasan). Disney je nedavno pokrenula Peace is Loud, organizaciju koja podržava ženske glasove i međunarodnu izgradnju mira nenasilnim putem. Peace is Loud je 2009. organizovao Globalnu mirovnu turneju u sklopu UN-ovog Međunarodnog dana mira. Fondacija Daphne, čija je Disney suosnivačica i supredsjednica, finansira programe koji se bore protiv uzroka i posljedica siromaštva u pet opština grada New Yorka, sa naročitim naglaskom na grasroots pokrete i mlade organizacije. Njen TV projekat “Žene, Rat, ‘&’ Mir” produciran je 2011. godine za PBS Wide Angle od strane Fork Films, njene produkcijske kompanije koja je osnovana 2007. godine. Neki od njenih filmova su “Molitvom vrati đavola u pakao” (Pray the Devil Back to Hell), “Igralište” (Playground), i “Porodična posla” (Family Affair).