Erna Mačkić je članica Upravnog odbora Centra za postkonfliktna istraživanja. Bila je analitičarka, novinarka i glavna i odgovorna urednica svih projekata Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) od juna 2007. do maja 2019. godine. Novinarsku karijeru započela je 2002. nakon diplomiranja na odsjeku Politologija na Univerzitetu u Sarajevu. Izvještavala je za dnevnu novinu Dnevni list i sedmični magazin Danas o političkim, sudskim i ekonomskim temama. Nakon uspostavljanja Suda Bosne i Hercegovine specijalizirala se za izvještavanje o predmetima ratnih zločina i organiziranog kriminala. Više godina rukovodila je rad zagovaračke Asocijacije izvještača sa Suda BiH. Njeni interesi su istraživačko novinarstvo, tranziciona pravda i ljudska prava. Autorica je više publikacija o radu i transparentnosti pravosuđa u BiH. Magistrirala je međunarodno i europsko pravo.