Leslie Thomas je osnivačica te bivša izvršna i kreativna direktorica organizacije ART WORKS Projects. Također je arhitektica, umjetnička direktorica koja je osvojila Emmy nagradu, i majka. Leslie je studirala na univerzitetu Columbia i školi stranog servisa Georgetown univerziteta, (Georgetown University School of Foreign Service) i direktorica je LARC Inc., nacionalnog arhitektonskog biroa. Leslie je članica odbora Inicijative za djecu Konga i Right to Be Free (Pravo na slobodu), i članica Upravnog odbora Žena i globalnog razvoja Vijeća za globalna pitanja u Chicagu. Njen rad je proputovao čitav svijet, i dobio je grantove od Nacionalne zaklade za umjetnost (The National Endowment for the Arts), Fondacije MacArthur, Humanity United fonda (Fond ujedinjeno čovječanstvo) i Graham fondacije. Leslie Thomas je posvećena upotrebi umjetnosti i dizajna za javno dobro.