Dr. Ellen Kennedy je profesorica političkih nauka na univerzitetu Pennsylvania. Profesorica Kennedy piše o različitim temama vezanim za političku ekonomiju i historiju moderne evropske političke i pravne teorije. Bila je istraživač Alexander von Humboldt fondacije i Friedreich Ebert fondacije, kao i British Academy i Nuffield fondacije. Prije nego je postala član osoblja na Pennu, predavala je na univerzitetima u Londonu, Yorku, Manchesteru i Freiburgu. Doktorat je stekla na London School of Economics, a magistrirala je na Univerzitetu u Indiani.

BalkanDiskurs WARM Foundation
Prijavite se na našu mailing listu