Rafiki Ubaldo je nezavisni istraživač i samostalni novinar koji živi u švedskoj. Magistrirao je političke nauke na Univerzitetu u Stockholmu. Od 1997-1999. godine predavao je jezike u nižem Katoličkom sjemeništu u Butareu na jugu Ruande. Od 2000-2003. godine, radio je kao reporter za Orinfor (Office Rwandais d’Information), gdje je prvenstveno izvještavao o događajima i pričama vezanim za genocid u Ruandi. Između ostalog, izvještavao je o žalbenom suđenju pred ICTR-om (Međunarodni krivični tribunal za Ruandu) Jeanu Kambandi, premijeru privremene vlade koja je izvršila genocid u Ruandi. Njegovi trenutni istraživački projekti usmjereni su na sjećanja na genocid u Ruandi, spašavanje tokom genocida u Ruandi, i Gacaca (polu-tradicionalni sistem pravde osmišljen za suđenja za genocid u Ruandi). Sa dr. Samuelom Tottenom sa Univerziteta u Arkansasu, Fayetteville, Rafiki Ubaldo je suosnivač Post-genocidnog obrazovnog fonda, inicijative čiji je cilj pomaganje mladima koji su preživjeli genocid da steknu fakultetske diplome u svojim državama.