Predsjednica

Tanya Domi je gostujuća docentica međunarodnih i javnih poslova na Univerzitetu Columbia i saradnica na Harriman institutu, gdje predaje ljudska prava i međunarodne poslove na zapadnom Balkanu. Prije nego što se 2008. godine priključila fakultetu, Domi je radila za pokojnog kongresmena Franka X. McCloskeya kao analitičar odbrambene politike ranih 1990-ih godina na početku rata u Bosni. Domi je služila u Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2000. godine kao glasnogovornica, savjetnica šefu misije i predsjednica OSCE Komisije medijskih stručnjaka. Radila je u više od 10 zemalja, uključujući Kosovo, Crnu Goru i Srbiju. Fokus njenog rada bio je demokratski, ekonomski, medijski i politički tranzicijski razvoj, kao i ljudska prava i pitanja rodnog/seksualnog identiteta. Njeni radovi su nadaleko objavljivani, a trenutno piše knjigu o LGBTI pokretima za ljudska prava na zapadnom Balkanu.