U medijima
Izdvojeni tekstovi Ban Ki-Moon Hands in the Intercultural Innovation Award to the PCRC Sarajevo Women’s Leadership to Advance Economic and Social Change ‘Angelina Jolie touched our souls’ – Bosnia’s rape victims have their say 2022 Tanya Domi &...
Pripravnici
CPI pruža mogućnost obavljanja pripravničkog rada lokalnoj, regionalnoj i internacionalnoj omladini kako bi im prenijeli znanja o istoriji konflikta u Bosni i njenoj postkonfliktnoj sadašnjosti. Dodatno, rad u CPI-u pripravnicima omogućava direktno...
Kontaktirajte nas
Naš ured Pruščakova 21, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: +387 (0)61 274 997 Opšti upiti: [email protected] Upiti vezani za pripravnički program: [email protected] Kako biste ponudili sadržaj za naš blog: [email protected] Za...